Skip to content

Tag Archives: รับสร้างบ้าน

ทำความรู้จักกับโครงสร้างบันไดในงานรับสร้างบ้าน

บันไดนั้นมีผลเป็นอย่างมากกับการสร้างบ้าน เพราะการเลือกแบบบันไดที่เหมาะสมกับบ้านแล้วนอกจากจะช่วยในเรื่องของการเพิ่มพื้นที่ใช้สอยแล้วนั้น ยังช่วยเพิ่มความสวยงามให้กับบ้านของเราได้อีกด้วย และในบทความนี้เราจะมาทำความรู้จักกับโครงสร้างบันไดในรูปแบบต่างๆกัน โดยทั่วไปโครงสร้างของบันไดจะถูกแบ่งออกเป็น 3 ประเภท นั่นก็คือ บันไดโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ,บันไดโครงสร้างไม้ และบันไดโครงสร้างเหล็ก บันไดโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ซึ่งบันไดในแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กนั้นรูปทรงของบันไดมักจะเป็นบันไดทึบ คือไม่สามารถมองลอดลูกตั้งไปได้ การก่อสร้างจะต้องมีการทำแบบไม้ และผูกเหล็กเสริม ก่อนที่จะเทคอนกรีต การก่อสร้างบันไดแบบนี้จะใช้เวลามาก ซึ่งบันไดโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กนี้ ยังแบ่งออกได้เป็น 4 รูปแบบหลักๆ คือ บันไดท้องเรียบ บันไดท้องเรียบ คือเป็นบันไดคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีท้องบันไดเรียบ เป็นบันไดแบบพื้นฐานที่สร้างง่ายที่สุด ซึ่งบันไดในรูปแบบนี้เราจะพบเห็นกันได้บ่อยที่สุด เป็นรูปทรงที่เรียบง่าย บันไดพับผ้า บันไดในรูปแบบนี้เป็นบันไดที่ท้องบันไดเป็นรอยหยักไปตามขั้นบันได มีความสวยงามกว่าบันไดแบบท้องเรียบ แต่ก็ทำยากกว่า และใช้เวลานานมากกว่า บันไดพับผ้าแบบมีแม่บันได ​โดยลักษณะของบันไดแบบนี้จะคล้ายกับบันไดแบบพับผ้าแต่จะมีแบบบันไดที่เป็นคานคอยช่วยเสริมความแข็งแรงให้กับบันไดอยู่ตรงกลางบันได หรือ บางทีจะออกแบบให้อยู่ริมบันไดก็ได้ บันไดลอย ลักษณะของบันไดลอยนั้น จะเป็นบันไดที่ยื่นเฉพาะลูกนอนบันไดออกมาจากผนัง เหมือนขั้นบันไดแต่ละขั้นลอยอยู่ในอากาศ แต่จริงๆแล้วจะมีแม่บันไดคอนกรีตเสริมเหล็กซ่อนอยู่ในผนัง เพื่อยึดลูกนอนบันไดนั่นเอง โครงสร้างบันไดไม้และโครงบันไดสร้างเหล็ก โครงสร้างบันไดไม้และโครงสร้างบันไดเล็กจะมีลักษณะการก่อสร้างที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งจะประกอบด้วย แม่บันได หรือคานบันได ลูกนอนบันได (คือส่วนบันไดที่สำหรับใช้เหยียบ) ลูกตั้งบันได(ส่วนของบันไดที่ต่อจากลูกนอนซึ่งเป็นส่วนปิดช่องว่างระหว่างลูกนอนบันไดนั่นเอง)  และพุกบันไดที่ยึดลูกนอนบันไดเข้ากับแม่บันได ซึ่งจะแตกต่างกันแค่วัสดุที่เลือกใช้นั่นเองว่าจะใช้เหล็กหรือไม้ก็ได้เช่นกัน ซึ่งลักษณะนั้นจะมีดังนี้คือ […]